9 características que todo franqueado de produtos óticos deve saber